Jachtorganisatie

Midland Hunt organiseert gedurende het jachtseizoen van oktober tot en met maart ongeveer 30 jachten op verschillende locaties in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daarnaast worden er enkele jachten georganiseerd in Belgie en Duitsland.

Elke jacht wordt grondig voorbereid. Uitgangspunt hierbij is de Gedragslijn jacht te paard in Nederland die door de gezamenlijke jachtverenigingen op 21 december 2009 is toegezonden aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Jachtorganisatie_01

Voor elk jachtgebied heeft vooraf onderzoek plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met flora- en faunawet (soortenbescherming), natuurbeschermingswet, boswet en ecologische hoofdstructuur (gebiedsbescherming).

Voor het houden van de slipjacht wordt een comité samengesteld, met landeigenaren, pachters, eventueel een boswachter en een lid van Midland Hunt.

Bij de betreffende gemeente wordt een vergunning aangevraagd.

De route wordt vooraf bekeken. Bodem en slootkanten worden verkend, begroeide sloten uitgemaaid en draad waar nodig verwijderd en afgelint. De sliptrekker zet in nauwe samenwerking met het comité een route uit van in totaal ca. 21 km. Kort na de jacht worden de afrasteringen weer dichtgemaakt en de linten verwijderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jachtcoördinator, dhr. S.M. Malestein, e-mail: jachtcoordinatie@midlandhunt.nl  

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN