The Meet

De dag begint met de ‘meet’: de verzamelplaats voor de slipjacht. De leden en gasten worden welkom geheten door de organisatie. Na de koffie, waarbij men in informele sfeer elkaar begroet en kennis maakt, is het tijd om daadwerkelijk te beginnen.

De tweedjas, traditioneel gedragen tijdens de meet, wordt vervangen door de rode of, bij de dames, de zwarte jachtrok. De paarden worden gezadeld en, in afwachting van de meute, los gestapt.

Traditionele jachtprent: ‘The Meet at Blagdon’

Vervolgens is het tijd voor de Houndsmeet: de honden worden gepresenteerd aan de Master. Dit gebeurt door de Huntsman. De honden staan onder appél van de Huntsman en worden door hem regelmatig getraind. De Huntsman deelt mee hoeveel en welke honden hij naar de jacht heeft meegebracht. Traditioneel wordt dit meegedeeld in het aantal ‘couple of hounds’. Tevens wenst hij de Master een behouden jacht. Vervolgens kan de jacht beginnen!