Geschiedenis

De Midland Hunt is opgericht in 1986 door de heren Barend van Dipten, Albert Hoogenboom, Charles Portocarero en Jo Roelofs

Eén van de zorgen uit de beginperiode, was het opzetten van een meute. Door Barend van Dipten werd bewust gekozen voor de bloedhond of Hubertushond. Over deze honden maakte hij zich zoveel mogelijk kennis eigen, om zo te komen tot een succesvol fokbeleid.
Ook het ontwikkelen van jachtterreinen en het aantrekken van leden had een hoge prioriteit. Er werd begonnen met vier ruiters en vijf honden.  Door een grote inzet en door het enthousiasme van velen, steeg het aantal leden en het aantal jachten op de kalender snel.

In zijn huidige vorm heeft de Midland Hunt meer dan 60 rijdende en niet-rijdende leden. De meute bestaat vandaag de dag uit meer dan 40 honden, ofwel 20 koppel.