Hondenadoptieplan

Het hondenadoptieplan is in het leven geroepen om de prachtige meute bloedhonden ook op langere termijn in stand te kunnen houden. Het is van belang dat er regelmatig aanwas is van jonge honden. Hiertoe is een fokprogramma opgezet, gecombineerd met een uitwisselingsprogramma met beheerders van bloedhondenmeutes in Engeland en Duitsland.

Het hondenadoptieplan vormt inmiddels een belangrijke aanvullende bron van inkomsten. Voor een bedrag van EUR 50,-/jaar wordt een bloedhond ‘geadopteerd’. Het is mogelijk om meerdere honden te adopteren of zelfs een heel nest. Een voorkeur voor een bepaalde hond kan men kenbaar maken. Aan het eind van elk jachtseizoen wordt de actuele ‘houndslist’ gepubliceerd. Hierin staat vermeld wie welke hond heeft geadopteerd.

Wilt u meer informatie over het adopteren van een hond, mail dan naar: secretariaat@midlandhunt.nl