Jachtorganisatie

Midland Hunt organiseert gedurende het jachtseizoen van oktober tot en met maart ongeveer 30 slipjachten op verschillende locaties in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Daarnaast worden er enkele slipjachten georganiseerd in België en Duitsland.

Elke slipjacht wordt grondig voorbereid. Uitgangspunt hierbij is altijd de meest recente Gedragslijn jacht te paard in Nederland die door de gezamenlijke slipjachtverenigingen is toegezonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor elk jachtgebied heeft vooraf onderzoek plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met de wet Natuurbescherming.

Voor het houden van de slipjacht wordt een comité samengesteld, met landeigenaren, pachters, eventueel een boswachter en een of meerdere leden van de Midland Hunt.

Bij de betreffende gemeente wordt een vergunning aangevraagd.

De route wordt vooraf bekeken. Bodem en slootkanten worden verkend, begroeide sloten uitgemaaid en draad waar nodig verwijderd en afgelint. De sliptrekker zet in nauwe samenwerking met het comité een route uit van in totaal ca. 21 km. Kort na de slipjacht worden de afrasteringen weer dichtgemaakt en de linten verwijderd.